A+时间管理法 有效管理时间、提高工作效率的至上法则

(货号:AS)
A+时间管理法 有效管理时间、提高工作效率的至上法则
  • A+时间管理法 有效管理时间、提高工作效率的至上法则

作      者:[英] 琼斯 著

出 版 社:金城出版社

出版时间:2010 - 07

印刷时间:

印      数:

装      订:平装

版      次:1

开      本:

页      数:

字      数:

I  S  B  N:9787802514607

举  报

售      价:11.20元 原书售价:28元

品      相:十品

上书时间:2017-09-13

购买数量:
(库存30件)

商品分类:

管理

详细描述:

暂无详细描述。

临时通知

各位书友:

       您好!首先感谢您的支持与照顾 ,目录每天都在更新,有需要的及时下单吧,有需要咨询的,请联系:王霞  15010447050   

                                                                             祝福您:  心想事成

                                                                                                                  天天有个好心情!