Z80原友协陈会长旧藏:国家审计署外交外事审计局局长 胡家俊新年贺卡

Z80原友协陈会长旧藏:国家审计署外交外事审计局局长 胡家俊新年贺卡
  • Z80原友协陈会长旧藏:国家审计署外交外事审计局局长 胡家俊新年贺卡
  • Z80原友协陈会长旧藏:国家审计署外交外事审计局局长 胡家俊新年贺卡
  • Z80原友协陈会长旧藏:国家审计署外交外事审计局局长 胡家俊新年贺卡

作      者:不详

年      代:建国后(1949-至今)

页      数:1页

尺      寸:

举  报
满包邮

售      价:80.00元

品      相:八五品

上书时间:2017-05-19

购买数量:
(库存1件)

商品分类:

名人墨迹 > 信札

详细描述:

暂无详细描述。